18.000.000 Kč

Plánovaná tržba za 4 roky je 18.000.000 Kč. I v tomto případě se v plánování držíme při zemi, protože předčit očekávání je vždy lepší, než je nenaplnit.